Site Map ☆          

 

 


main > (신품계측기) Protek > Analog Oscilloscope


 


    

Model

6502

6504

6506

6510

Vertical Deflection

Operation Mode

CH A, CH B, DUAL, ADD

Sensitivity

5mV ~ 5V/div, 1mV ~ 1V/div (X5 MAG)

Bandwidth

DC : DC ~ 20MHz
AC : 10Hz ~ 20MHz

DC : DC ~ 40MHz
AC : 10Hz ~ 40MHz

DC : DC ~ 60MHz
AC : 10Hz ~ 60MHz

DC : DC ~ 100MHz
AC : 10Hz ~ 100MHz

Input Impedance

1MΩ±2%, 25pF±3pF

Rise Time

17.5ns

8.7ns

6.0ns

3.5ns

Chop Frequency

250kHz

Max. Input Voltage

400V(DC+AC peak)

300V(DC+AC peak)

Horizontal Deflection

Sweep Mode

A,XY,ALT,MAG,X5 MAG

A,XY,ALT,MAG,X10 MAG

A, B, B Trig'd, SY, A ALT B 0.05µs/div0.2s/div
5µs/div ~ 0.2µs/div(X10 MAG)

Sweep Time

0.1µs ~ 0.2s/div

Trigger Source

INT, CHB, LINE, EXT

Trigger Coupling

AC, TV-V, TV-H

Trigger Sensitivity

Freq.

INT

EXT

Freq.

INT

EXT

Freq.

INT

EXT

Freq.

INT

EXT

NORM

DC ~ 2MHz

3div

200mV

DC ~ 5MHz

3div

200mV

DC ~ 5MHz

3div

200mV

DC ~ 10MHz

0.48div

200mV

2MHz ~ 20MHz

3div

300mV

5MHz ~ 40MHz

3div

800mV

5MHz ~ 40MHz

3div

800mV

10MHz ~ 100MHz

1.5div

500mV

20Hz ~ 2MHz

3div

200mV

20Hz ~ 5MHz

3div

200mV

40Hz ~ 60MHz

3div

1V

TV Sync.

Min, 1div

Min. 1Vp-p

FIX

2MHz ~ 20MHz

3div

300mV

5MHz ~ 40MHz

3div

800mV

20Hz ~ 5MHz

3div

200mV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5MHz ~ 40MHz

3div

800mV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40Hz  ~  60MHz

3div

1V

 

 

 

X-Y Operation

Freq. Bandwidth

DC ~ 500kHz

DC ~ 2MHz

Phase Difference

Less tdan 3° (DC ~ 50kHz)

Less tdan 3° (DC ~ 100kHz)

General

CRT

6" (8x10div), 19kV

6" (8x10div), 12kV

Power Requirement

AC 100V/120V/220V/230V ±10%

Probe

x1, x10

x10


(주)엠투엠일렉트로닉스

사업자등록번호 : 113-86-26576    /     대표자 : 변동주
주소 : 서울특별시 구로구 구로본동 1258번지 중앙유통상가 가동 2314호
TEL. : 02-2611-8601     /     FAX. : 02-2611-8602     /     m2m@mtoom.kr
Copyright ⓒ 2009~2013 M to M Electronics Co. Ltd.